Daily Archives: 20 Luty 2014

Oprócz reklam promujących produkty i usługi, które służą wyłącznie celom zarobkowym, realizowane są także reklamy społeczne, niebędące komercyjnymi. Ich rolą jest wzbudzenie społecznie pożądanych zmian. Mają one na celu zachęcenie społeczeństwa do działania, pozytywnych zachowań i przyzwyczajeń, reagowania na zło oraz uświadomienie wielu zagrożeń i niebezpieczeństw, będących następstwem negatywnych działań. W kampaniach społecznych chętnie biorą udział sławne osoby, aktorzy, piosenkarze i dziennikarze, ponieważ wierzą w moc przekazu, chcą zrobić coś dobrego dla społeczeństwa i pomóc w przestrzeżeniu ludzi przed niebezpieczeństwami. W Polsce realizowanych było wiele kampanii społecznych, podczas których między innymi emitowano reklamy społeczne, były to: „Pij mleko- będziesz wielki”, „Jestem trzeźwy- prowadzę”, „Cała Polska czyta dzieciom”, „Powstrzymać przemoc domową” i wiele innych. Zazwyczaj przynoszą one pozytywne skutki, a prezentowane w nich treści wpływają pouczająco na społeczeństwo.