Monthly Archives: Kwiecień 2014

Przez wiele lat i epok istniały kraje, których sposobem na przetrwanie było przede wszystkim zmuszanie siłą swoich obywateli do pewnych idei. Traktowanie ich jak niewolników było charakterystyczne dla wielu cywilizacji starożytnych, ale w nowych wiekach pojawił sie komunizm i uciskanie obywateli nabrało zupełnie nowego wymiary. Dzisiaj bez wyjątku wszystkie komunistyczne kraje trwające nadal w najlepsze, czasami pośrodku samych demokratycznych państw, muszą narastać się bardzo mocno, aby ograniczyć niezadowolenie swoich obywateli. I pierwszym narzędziem pomagającym w zrealizowaniu tego celu są oczywiście komunistyczne i sterowane przez aparat partyjny media. Jeśli we wszystkich mediach najważniejsze decyzje podejmowane są przez urzędników partyjnych a każda wiadomość dodatkowo sprawdzana jest przez etatowo siedzącego w redakcji cenzora, wydźwięk medialnych newsów w komunistycznym kraju jest nie do przekrzyczenia. A ponieważ propaganda jest lepsza niż przemoc, obywatele chętnie wierzą w pozycję swojego kraju.

Informacje podawane przez różnorodne media zazwyczaj, w pewnym stopniu, są stronnicze i niepełne. Jest to dość naturalne i wynika z charakteru pracy. Każdy dziennikarz powinien dążyć do obiektywizmu i bezstronności, czasem jednak trudno jest to ocenić. Nawet ludzie, z którymi rozmawiamy, czasem mówią nam, pomiędzy prawdziwymi faktami, również swoje domysły i przedstawiają je jak jeden z faktów. Dlatego też dziennikarze nie zawsze są w stanie przedstawić pewnych faktów w całej pełni. Może się również zdarzyć tak, że świadkowie pewnych wydarzeń z jednym dziennikarzem rozmawiają bardziej otwarcie niż z innymi. To również powoduje, że w różnych mediach te same zdarzenia mogą być przedstawiane w różnorodny sposób. Jeżeli więc chcielibyśmy uzyskać pełny obraz jakiejś sytuacji powinniśmy poszukać informacji na jej temat w kilku różnych mediach, właśnie ze względu na te możliwe rozbieżności. I tak nie wystarczy obejrzeć kilku serwisów informacyjnych, ale również, warto byłoby poczytać różne gazety i przejrzeć różne strony internetowe.

Strony internetowe są doskonałą formą promowania podejmowanych przez siebie działań, czy własnej działalności gospodarczej. Przede wszystkim jest bardzo duża szansa, że wiele osób na tę stronę wejdzie, więc też wiele osób zobaczy naszą reklamę. Wiele z nich ją pominie, ale na pewno znajdą się i tacy, których zainteresuje. Wczytają się, zaciekawią i być może zrobią z tym coś więcej. Sprawdzą naszą ofertę, przejrzą informacje na nasz temat, a może nawet staną się naszymi klientami. Wszystko to zależy od tego, jak taką reklamę zaplanujemy, gdzie ją umieścimy i co będzie ona przedstawiała. Trzeba też jednak pamiętać, że część reklam w Internecie dokucza internautom. Ciężko jest je wyłączyć, a zasłaniają całą stronę. Próba zamknięcia powoduje, że się otwiera, albo ów znaczek służący zamknięciu, tajemniczo ucieka. Nie bardzo to bawi, nie bardzo cieszy, wielu nawet to irytuje. Warto więc pamiętać, że nie chcemy przecież irytować odbiorców tych reklam, a przeciwnie, chcemy ich do siebie przekonać. Nie warto więc, już na starcie zniechęcać, denerwować i budować mur. Przecież każdy klient jest cenny.

Cały czas, w każdej chwili i w każdym zakątku świata dzieje się coś ważnego. Czasem wydarzenia te dotyczą sytuacji poszczególnych ludzi. Może kogoś spotkało coś złego, albo przeciwnie, coś bardzo dobrego. Może ktoś miał wielkie szczęście lub też doświadczył wielkiej tragedii. Te wydarzenia mogą dotyczyć całych grup ludzi. Może to jakiś kataklizm, albo wielkie święto. Jeszcze inny rodzaj wydarzeń, to te z terenu polityki. Mogą dotyczyć lokalnych, czy regionalnych polityków, mogą dotyczyć też krajowych. Co za tym idzie, mowa będzie o wydarzeniach na nieco mniejszą lub większą skalę. Mogą też mieć miejsce wydarzenia oderwane od rzeczywistości, samodzielne, a mogą również pojawić się sytuacje, które będą miały swój wpływ znacznie szerzej niż tylko w obrębie samego miejsca, w którym się dzieją. O tym wszystkim informują nas media. Każdego dnia, otwierając gazetę, włączając radio, telewizję, Internet, z każdej strony jesteśmy atakowani rozmaitymi informacjami. Jedne mają większą wagę, inne mniejszą. Warto jednak je śledzić, bo świadomość zmian w otaczającej rzeczywistości może pomóc w tym, żeby się w niej odnaleźć.

Niejednokrotnie właśnie zastanawialiśmy się nad tym, czy wiadomości w mediach są obiektywne. Raczej tego jednoznacznie nie da się stwierdzić, czyli poszukiwania odpowiedzi wciąż jeszcze trwają i nie widać ich końca. To przede wszystkim wynika stąd, że łatwo bywa natknąć się na nieścisłość, stronniczość, czy też nawet na próby wywierania określonych zapatrywań. Tym bardziej że społeczeństwem można dosyć prosto manipulować, chociaż prawdopodobnie nikt do tego się nie zechce przyznać nawet sam przed sobą. W dzisiejszych czasach wiadomości błyskawicznie ulegają przemianie, stając się nieaktualne albo zmieniając swój charakter. Co ważniejsze, ostatnimi czasami wyjątkowo łatwo nam przychodzi zapominać o usłyszanej sensacji w wiadomościach, ponieważ są coraz szybciej zastępowane poprzez inne wydarzenia. Z drugiej strony bywa coraz trudniej czymkolwiek zaskoczyć człowieka – niekiedy wręcz wydaje się, że wszystko już było. Tak więc, media szukają dobrego sposobu, aby uchronić przed nudą telewidza.

Zdecydowanie łatwiej jest patrzyć przychylniejszym okiem na firmę, która przede wszystkim dobrze się kojarzy. Z tego właśnie powodu jakakolwiek reklama usiłuje wywołać ten rezultat u potencjalnych odbiorców. Ogólnie rzecz ujmując, podejmuje się w tym celu zróżnicowane działania, ponieważ nie ma jednego sprawdzonego środka. Inaczej mówiąc, w zasadzie nigdy nie wiadomo, która metoda tak naprawdę zadziała, czy też przyniesie najlepsze efekty, szczególnie że nie jest łatwo to przeliczyć na jakiekolwiek wymierne jednostki. Na przykład czy dana firma, dając określony upominek, zyska na tym cokolwiek poza tym, że zostanie zapamiętana oraz będzie miło wspomina, lecz jednocześnie przy tym ze względów ekonomicznych zostanie wybrany konkurent. Po prostu nie zawsze da się to jednoznacznie stwierdzić. Niemniej jednak prowadzi się różnego rodzaju badania i ankiety marketingowe, które mają za zadanie ułatwiać uzyskanie odpowiedzi na nurtujące pytania, ewentualnie udoskonalić istniejące sposoby reklamowania.