Daily Archives: 27 Kwiecień 2014

Przez wiele lat i epok istniały kraje, których sposobem na przetrwanie było przede wszystkim zmuszanie siłą swoich obywateli do pewnych idei. Traktowanie ich jak niewolników było charakterystyczne dla wielu cywilizacji starożytnych, ale w nowych wiekach pojawił sie komunizm i uciskanie obywateli nabrało zupełnie nowego wymiary. Dzisiaj bez wyjątku wszystkie komunistyczne kraje trwające nadal w najlepsze, czasami pośrodku samych demokratycznych państw, muszą narastać się bardzo mocno, aby ograniczyć niezadowolenie swoich obywateli. I pierwszym narzędziem pomagającym w zrealizowaniu tego celu są oczywiście komunistyczne i sterowane przez aparat partyjny media. Jeśli we wszystkich mediach najważniejsze decyzje podejmowane są przez urzędników partyjnych a każda wiadomość dodatkowo sprawdzana jest przez etatowo siedzącego w redakcji cenzora, wydźwięk medialnych newsów w komunistycznym kraju jest nie do przekrzyczenia. A ponieważ propaganda jest lepsza niż przemoc, obywatele chętnie wierzą w pozycję swojego kraju.