Monthly Archives: Maj 2014

Najzwyczajniej we świecie wciąż jeszcze nie brakuje pomysłów na interesujące reklamy. Tak więc, w mediach można spotkać coś na tyle ciekawego, że wzbudza prawdziwe emocje, a nie tylko zaciekawienie. Bywa naprawdę przyjemnie, kiedy w radiu można usłyszeć coś intrygującego, czy też w telewizji można zobaczyć coś godnego uwagi. Niekiedy również internet ma do zaofiarowania coś niespotykanego, co na długo pozostaje w pamięci. A zatem wiele reklam bywa zajmujących, a nawet zdarzają się takie, które potrafią wprawić w zdumienie, czy też zszokować. I dzięki temu reklamy zyskują na popularności, przez co nadają się na newsa w wiadomościach. Po prostu dobre pomysły na reklamy zawsze są na czasie, w takim razie w ogóle nie zaprzestaje się poszukiwań. W tym przypadku chodzi zarówno o samą treść reklamy, jak i również o nowe środki jej przekazu, o media, w których się pokaże itp. W szczególności że nigdy nie wiadomo, co tak naprawdę wypali i przejdzie do historii, czyli trzeba brać pod uwagę różne rzeczy.

Media komunistyczne musiały swoją działalnością spełniać wszystkie wymagania partyjnych delegatów, którzy mogli dosłownie w mgnieniu oka nie tylko zawiesić funkcjonowanie rozgłośni radiowej czy stacji telewizyjnej albo gazety, które zdecydowała się na zamieszczenie nawet prawdziwej, ale obraźliwej informacji na temat rządzącej partii. Jasnym jest też, że ludzie wyjątkowo głośno protestujący przeciwko funkcjonowaniu komunistycznego państwa mogli liczyć się z bardzo poważnymi konsekwencjami karnymi, z którymi niemal nieodłącznie w parze szły pobicia i zastraszanie, represje na rodzinie. Media komunistyczne musiały więc ze strachu, ale także z faktu, że w ich zarządzie zawsze zasiadali partyjni urzędnicy, starać się zrobić wszystko, aby ich materiały były zgodne z linią programową partii. Należało więc na każdym kroku popierać powszechną propagandę na temat bogactwa narodu i jednocześnie krytykować tych, którzy twierdzili, że kapitalizm i demokracja to jedyna szans dla społeczeństwa na sukces.

Przekazywane nam przez media informacje, w pewnym stopniu są subiektywne, bo tego nie da się uniknąć, ale też w pewnym stopniu są obiektywne. Stopień obiektywności można osiągnąć poprzez wytrwałą i ciężką pracę nad tym oraz poprzez wysoki poziom autorefleksji i stałą czujność nad tym co się robi. Dzięki temu, znaczna część informacji może być oceniona na dość wysokie noty w skali obiektywności. Szczególnie łatwo jest to dostrzec, gdy przekazywane są tylko oczywiste i zgodne z rzeczywistością fakty. Chcąc ocenić, czy przekaz jest stronniczy, czy nie, warto zwrócić baczną uwagę na sposób prezentowania wiadomości i ich skład. Czy przekazywane są czyste fakty, czy podawany jest komentarz? W jaki sposób formułowany jest komentarz? Może być czystym dopowiedzeniem do faktów, wyjaśnieniem, a może już sam w sobie sugerować ocenę zdarzenia i stanowisko, jakie powinniśmy zająć. Sprawdźmy również, czy, w przypadku możliwości zaistnienia odmiennych opinii, obydwie są prezentowane. Może większa uwaga skupia się na zaprezentowaniu tylko jednej strony. Jeżeli tyle samo czasu zostało przeznaczone na prezentację obydwu postaw, można ocenić dość wysoko poziom obiektywności w prezentacji danej wiadomości.

Co jakiś czas, media serwują nam dawkę dobrych wiadomości. Czasem jest to informacja na temat jakiejś kampanii charytatywnej. Innym razem informacje dotyczą spontanicznej pomocy sąsiedzkiej, czy międzyludzkiej. Jeszcze innym razem, to same media stają się organizatorem wielkiego pomocowego przedsięwzięcia, a wtedy informują o tym wyjątkowo szeroko. Jakie znaczenie ma przekazywanie dobrych wiadomości w gronie złych i wyjątkowo negatywnych. Jak odbieramy informacje o pozytywnym zabarwieniu pośród innych. Tak naprawdę dobre wiadomości służą nam jako swoisty ratunek. Atakowani ze wszystkich stron złymi wiadomościami, mielibyśmy trudności z tym, żeby psychicznie to udźwignąć. Dla zrównoważenia potrzebujemy dobrych wieści. Z drugiej strony, przekazywanie stale złych wieści mogłoby wywołać jeden z dwóch skutków. Z jednej strony, mogłoby dojść do zniechęcenia odbiorców do danej stacji i znacznie spadła by oglądalność. Z drugiej, mogłoby dojść do specyficznej psychozy strachu i ludzie baliby się nawet wyjść z domów.

Media w dzisiejszych czasach znajdziemy w każdym domu. Co najciekawsze, występują tam w dosłownie każdej postaci. Mamy zarówno radio, telewizję i Internet. Tak szeroka dostępność mediów powoduje, że niemalże z każdej strony jesteśmy bombardowani różnego rodzaju informacjami. Ma to swoje dobre i złe strony. Dlaczego? Szeroki dostęp do informacji przekazywanych przez media powoduje, że na każdym kroku się z tymi informacjami spotykamy. Niemalże nie da się przed nimi uciec. Musimy być na bieżąco. Pytanie jednak polega na tym, czy jesteśmy na bieżąco, czy po prostu jesteśmy skuteczniej manipulowani. Skoro nie da się uciec, to może nie da się ochronić przed manipulacją. Z drugiej strony, szeroki i łatwy dostęp do różnych mediów sprawia, że możemy weryfikować docierające do nas informacje w różnych źródłach. Zawsze możemy przełączyć stację telewizyjną, czy program radiowy, możemy przejrzeć różne portale. Tylko takie wielostronne pozyskiwanie informacji może pozwolić nam na ich pełne zdobycie i kontrolowanie ich przepływu.

Ludzie chętnie sięgają po wszelkiego rodzaju artykuły reklamowe. Wobec tego firmy coraz częściej je rozdają wraz ze swoim logo. Inaczej mówiąc, reklamy nie stanowi tylko to, co możemy zobaczyć w samych mediach, ale również mnóstwo innych czynności, pośród których można wymienić między innymi: tworzenie artykułów o charakterze reklamowym, tak zwanych sponsorowanych, pozycjonowanie strony internetowej, usługa hostingu, a także cała masa innych działań, które mają na celu wypromowanie czegokolwiek. Tak jak wyraźnie widać, można to robić na różne sposoby. I niewątpliwie warto tak postępować, albowiem to jest łatwiejszy sposób dotarcia do znacznie większej rzeszy potencjalnych klientów. Po prostu należy wykorzystywać wszelkie dostępne możliwości czy też sprzyjające okoliczności. Dzięki temu istnieje szansa, że zostanie uzyskany znacznie większy efekt końcowy. Przy tym jednocześnie są potrzebne kompleksowe działania pozwalające na skoordynowanie wszystkiego w jedną całość, co daje lepsze wyniki.