Daily Archives: 18 Maj 2014

Przekazywane nam przez media informacje, w pewnym stopniu są subiektywne, bo tego nie da się uniknąć, ale też w pewnym stopniu są obiektywne. Stopień obiektywności można osiągnąć poprzez wytrwałą i ciężką pracę nad tym oraz poprzez wysoki poziom autorefleksji i stałą czujność nad tym co się robi. Dzięki temu, znaczna część informacji może być oceniona na dość wysokie noty w skali obiektywności. Szczególnie łatwo jest to dostrzec, gdy przekazywane są tylko oczywiste i zgodne z rzeczywistością fakty. Chcąc ocenić, czy przekaz jest stronniczy, czy nie, warto zwrócić baczną uwagę na sposób prezentowania wiadomości i ich skład. Czy przekazywane są czyste fakty, czy podawany jest komentarz? W jaki sposób formułowany jest komentarz? Może być czystym dopowiedzeniem do faktów, wyjaśnieniem, a może już sam w sobie sugerować ocenę zdarzenia i stanowisko, jakie powinniśmy zająć. Sprawdźmy również, czy, w przypadku możliwości zaistnienia odmiennych opinii, obydwie są prezentowane. Może większa uwaga skupia się na zaprezentowaniu tylko jednej strony. Jeżeli tyle samo czasu zostało przeznaczone na prezentację obydwu postaw, można ocenić dość wysoko poziom obiektywności w prezentacji danej wiadomości.