Daily Archives: 30 Sierpień 2014

Aby media mogły opowiedzieć się za prodemokratycznymi zmianami w jakimś kraju konieczne jest bez wątpienia pokierowanie dokładnie strumienia medialnego tak, aby ludzie dowiedzieli się o słabościach systemu. A to sprawia, że na walkę z propagandową maszyną władzy media krajowe muszą wykorzystać własną maszynę propagandową. Media i informacja to dzisiaj broń w wojnie wcale nie mniej skuteczna niż rakiety i bomby a umiejętne promowanie przez media jakieś postawy albo grupy ludzi walczących o wyższe cele prowadzi praktycznie zawsze do natychmiastowego odniesienia sukcesu tejże inicjatywy. Jeśli jednak w krajach mocno zarządzanych przez dyktatora siła podporządkowanych władzy mediów jest bardzo silna, media walczące o demokratyzację i wolność słowa również muszą przyjąć bardziej agresywną kampanię. Dlatego o subtelności mediów walczących z reżimem nie może być mowy a kluczowe dla sukcesu oddolnego zmieniania władzy w demokrację jest poparcie i współdziałanie różnych niezależnych ośrodków medialnych.