Daily Archives: 9 Wrzesień 2014

Interakcja mówiąc w uproszczony sposób to możliwość odpowiadania na jakąś akcję. Przykładem może być możliwość kontaktowania się użytkownika komputera z urządzeniem za pomocą interfejsu użytkownika, na którym wyświetlane są wszystkie informacje. Najbardziej powszechnym dzisiaj medium interaktywnym jest Internet. Na czym polega jego interaktywność? Przede wszystkim za jego pomocą możliwe jest wymienianie się informacjami, wiadomościami czy zdjęciami czego świetnym przykładem są portale społecznościowe, które umożliwiają swoim użytkownikom takie działania. Innym przykładem na to, że Internet jest medium interaktywnym jest na przykład możliwość rozmawiania z kimś kto również ma zainstalowany odpowiedni program do prowadzenia rozmów, możliwe jest również przekazywanie obrazu tej osoby w czasie rzeczywistym co jednoznacznie wskazuje na interaktywność. Dobrym przykładem interakcji mogą być również programy komputerowe, na przykład do nauki języków obcych, umożliwiające nagrywanie własnego głosu celem sprawdzenia wymowy.