Rybcia

Niewątpliwie od czasu do czasu zdarza się, że powstają reklamy, które zostają zapamiętane na naprawdę długo. Niektóre teksty z nich przechodzą do języka potoczne i można je spotkać na co dzień. Również pewne sytuacje czy też sekwencje bywają zapamiętane i wykorzystywane przy różnego rodzaju okazjach, a nawet w sztuce. Po prostu reklama potrafi wiele zmienić i ma całkiem duże oddziaływanie na otoczenie. Tak jakoś się składa, że ludzie nie są w stanie przy niej zachować obojętności, dając się wyjątkowo często skusić wspaniałym zapachom, przyjemnym dźwiękom, kolorowym obrazkom i tak dalej. Bywa, że wielu ludzi lubi reklamy – oczywiście tylko te dobre, ponieważ niekiedy pojawiają się naprawdę niepowtarzalne pomysły, o czym nieraz mieliśmy okazję się przekonać osobiście. Szczególnie jeśli reklama wzbudziła całe mnóstwo emocji, czyli od zainteresowania, poprzez zdumienie, aż po zachwyt. Przy tym równocześnie tak dobra reklama w mediach pozytywnie wpływa na produkt, zmieniając jego wizerunek.

Media komunistyczne musiały swoją działalnością spełniać wszystkie wymagania partyjnych delegatów, którzy mogli dosłownie w mgnieniu oka nie tylko zawiesić funkcjonowanie rozgłośni radiowej czy stacji telewizyjnej albo gazety, które zdecydowała się na zamieszczenie nawet prawdziwej, ale obraźliwej informacji na temat rządzącej partii. Jasnym jest też, że ludzie wyjątkowo głośno protestujący przeciwko funkcjonowaniu komunistycznego państwa mogli liczyć się z bardzo poważnymi konsekwencjami karnymi, z którymi niemal nieodłącznie w parze szły pobicia i zastraszanie, represje na rodzinie. Media komunistyczne musiały więc ze strachu, ale także z faktu, że w ich zarządzie zawsze zasiadali partyjni urzędnicy, starać się zrobić wszystko, aby ich materiały były zgodne z linią programową partii. Należało więc na każdym kroku popierać powszechną propagandę na temat bogactwa narodu i jednocześnie krytykować tych, którzy twierdzili, że kapitalizm i demokracja to jedyna szans dla społeczeństwa na sukces.

Przekazywane nam przez media informacje, w pewnym stopniu są subiektywne, bo tego nie da się uniknąć, ale też w pewnym stopniu są obiektywne. Stopień obiektywności można osiągnąć poprzez wytrwałą i ciężką pracę nad tym oraz poprzez wysoki poziom autorefleksji i stałą czujność nad tym co się robi. Dzięki temu, znaczna część informacji może być oceniona na dość wysokie noty w skali obiektywności. Szczególnie łatwo jest to dostrzec, gdy przekazywane są tylko oczywiste i zgodne z rzeczywistością fakty. Chcąc ocenić, czy przekaz jest stronniczy, czy nie, warto zwrócić baczną uwagę na sposób prezentowania wiadomości i ich skład. Czy przekazywane są czyste fakty, czy podawany jest komentarz? W jaki sposób formułowany jest komentarz? Może być czystym dopowiedzeniem do faktów, wyjaśnieniem, a może już sam w sobie sugerować ocenę zdarzenia i stanowisko, jakie powinniśmy zająć. Sprawdźmy również, czy, w przypadku możliwości zaistnienia odmiennych opinii, obydwie są prezentowane. Może większa uwaga skupia się na zaprezentowaniu tylko jednej strony. Jeżeli tyle samo czasu zostało przeznaczone na prezentację obydwu postaw, można ocenić dość wysoko poziom obiektywności w prezentacji danej wiadomości.