Obawy o zachowanie stronniczości w mediach są dzisiaj coraz poważniejsze, głównie za sprawą rosnącego wpływu kapitału korporacyjnego na kształt korporacji medialnych. Posiadacze pakietów większościowych w wielkich firmach surowcowych czy technologicznych mogą niejednokrotnie bez straty budżetu przejąć nie tylko jedną gazetę czy jedną stację telewizyjną, ale całą korporację. To sprawia, że dla wielu osób rodzą się dość naturalne pytania o wpływ tego samego właściciela na kształt ostatecznego brzmienia konkretnych wiadomości. To tak samo jakby politycy mogli zasiadać w radzie nadzorczej jakiejś stacji telewizyjnej. Naturalne byłoby przypuszczenie, że dziennikarze i redaktorzy tejże firmy zostaną poinstruowani, w jaki sposób zadawać pytania i jak konstruować przebieg głównego wydania wiadomości, by wydźwięk materiału informacyjnego był sprzyjający dla partii. I nie inne obawy pojawiają się na myśl o tym, że reportaż o firmach farmaceutycznych w telewizji nadaje dziennikarz przez taką firmę zatrudniony.