Media mają dziś do dyspozycji zarówno narzędzia, środki, jak i możliwości do kreowania opinii publicznej. Tylko czujność i wielka ostrożność w przyjmowaniu i odbieraniu przekazywanych informacji pozwala na zachowanie zdrowego rozsądku i pozostanie przy własnym zdaniu. Jak natomiast media mogą wpływać na naszą opinię? To bardzo proste. Rozpocznijmy od odpowiedniej prezentacji danego faktu. Można przedstawić go jako informację główną, albo poboczną, można ujawnić wszystkie fakty lub tylko ich część. Do tego możemy zaprosić odpowiednich ekspertów, którzy we właściwy sposób to wydarzenie skomentują. Komentarz może automatycznie generować odpowiednią reakcję. Dalej, bardzo ważne jest, w jaki sposób dziennikarze mówią o danym fakcie. Czy z ich mowy ciała da się odczytać lekkie lekceważenie, czy powagę. To nas automatycznie nastawia odpowiednio, to znaczy w oczekiwany sposób, do danego wydarzenia. I oczywiście, duże znaczenie ma materiał, jaki zostanie zaprezentowany. Czy został przygotowany rzetelnie, czy przedstawia różne punkty widzenia, czy tylko jeden. Widać zatem jak ważna jest nasza czujność.