Informacje podawane przez różnorodne media zazwyczaj, w pewnym stopniu, są stronnicze i niepełne. Jest to dość naturalne i wynika z charakteru pracy. Każdy dziennikarz powinien dążyć do obiektywizmu i bezstronności, czasem jednak trudno jest to ocenić. Nawet ludzie, z którymi rozmawiamy, czasem mówią nam, pomiędzy prawdziwymi faktami, również swoje domysły i przedstawiają je jak jeden z faktów. Dlatego też dziennikarze nie zawsze są w stanie przedstawić pewnych faktów w całej pełni. Może się również zdarzyć tak, że świadkowie pewnych wydarzeń z jednym dziennikarzem rozmawiają bardziej otwarcie niż z innymi. To również powoduje, że w różnych mediach te same zdarzenia mogą być przedstawiane w różnorodny sposób. Jeżeli więc chcielibyśmy uzyskać pełny obraz jakiejś sytuacji powinniśmy poszukać informacji na jej temat w kilku różnych mediach, właśnie ze względu na te możliwe rozbieżności. I tak nie wystarczy obejrzeć kilku serwisów informacyjnych, ale również, warto byłoby poczytać różne gazety i przejrzeć różne strony internetowe.