Co jakiś czas, media serwują nam dawkę dobrych wiadomości. Czasem jest to informacja na temat jakiejś kampanii charytatywnej. Innym razem informacje dotyczą spontanicznej pomocy sąsiedzkiej, czy międzyludzkiej. Jeszcze innym razem, to same media stają się organizatorem wielkiego pomocowego przedsięwzięcia, a wtedy informują o tym wyjątkowo szeroko. Jakie znaczenie ma przekazywanie dobrych wiadomości w gronie złych i wyjątkowo negatywnych. Jak odbieramy informacje o pozytywnym zabarwieniu pośród innych. Tak naprawdę dobre wiadomości służą nam jako swoisty ratunek. Atakowani ze wszystkich stron złymi wiadomościami, mielibyśmy trudności z tym, żeby psychicznie to udźwignąć. Dla zrównoważenia potrzebujemy dobrych wieści. Z drugiej strony, przekazywanie stale złych wieści mogłoby wywołać jeden z dwóch skutków. Z jednej strony, mogłoby dojść do zniechęcenia odbiorców do danej stacji i znacznie spadła by oglądalność. Z drugiej, mogłoby dojść do specyficznej psychozy strachu i ludzie baliby się nawet wyjść z domów.