Aby walka z komunizmem odnosiła oczekiwane rezultaty i ostatecznie pozwoliła na obalenie rządów i zastąpieniem ich demokratycznymi rozwiązaniami ustrojowymi, konieczne jest zastosowanie przede wszystkim nowoczesnych form oporu. Nie chodzi więc tylko o walczenie siłą pięści i różnymi akcjami zbrojnymi, gdyż aparat represji komunistycznego rządu prawie zawsze brutalnie i bezpardonowo rozpędza wszelkie tego typu zgromadzenia i siłowo niszczy ludzi zaangażowanych w jakiekolwiek ruchy oporu. Aby więc wyjść na ulicę i nie zostać z niej całkowicie przepędzonym, ludzie pragnący demokratyzacji swojego kraju muszą bardzo mocno postarać się o przewagę liczebną. Na pewno w żadnym nawet bardzo rozbudowanym aparacie wojskowym i komunistycznych służbach bezpieczeństwa nie ma tak wielu agentów, by było możliwe zatrzymanie miliona demonstrantów atakujących główne rządowe budynki w kraju. Aby jednak taką liczbę ludzi zebrać, konieczne jest zaangażowanie mediów, które będą nawoływać i informować o protestach.