Początkowo dziennikarstwo było bardzo elitarnym zawodem. Osoba, która chciała uzyskać jakieś informacje musiała naprawdę wiele się nabiegać, sprawdzić mnóstwo faktów, odwiedzać wielu ludzi. Dziennikarz nie posiadał samochodu oraz często aparatu fotograficznego na własność. Musiał radzić sobie za pomocą spisywania wiadomości, których się dowiedział. Dzisiaj natomiast każdy dziennikarz posiada aparat fotograficzny, dodatkowo dyktafon, który pozwala mu nagrać rozmowę, wywiad. Każdy posiada także komputer, na którym pisze się wygodniej niż ręcznie bądź na maszynie do pisania. Dziś studiowanie dziennikarstwa stało się modne. Mimo wszystko i tak naprawdę ciężko jest pracować w tym zawodzie. Rzecz w tym, że chętnych jest tyle osób, aż trudno jest znaleźć posadę. Dziennikarstwo to jednak również to telewizyjne. Kiedyś pojawiali się ludzie, którzy naprawdę byli utalentowani. Dziś kiedy przejrzymy biografie znanych dziennikarzy, zawsze dowiemy się, że ktoś z ich rodziny również był w tej branży. Nepotyzm niestety także ma miejsce w mediach.