Początkowo reklamy społeczne opierały się głównie na apelach do milionów ludzi, które w efekcie nie przynosiły oczekiwanych skutków. A wciąż wzrasta liczba zagrożeń i problemów współczesnego świata. Aby skuteczniej trafić do odbiorców, wskazać źródła problemów, uświadomić społeczeństwo zaczęto w kampaniach społecznych stosować elementy szoku i skandalu, tworząc reklamy szokujące, wywołujące u adresata bardzo silne emocje, które mają na celu doprowadzić do zmiany dotychczasowych zachowań. Tego typu reklamę nazywa się shockvertising i jest ona stosowana na całym świecie, również w Polsce miały miejsce kampanie społeczne, wykorzystujące szokującą reklamę, jako narzędzie wywołania pożądanych zmian, zarówno w zachowaniach, jak i myśleniu wielu ludzi. Należą do nich kampanie: „bo zupa była za słona” lub „pijanym idiotom- stop”. Również organizacja Greenpeace słynie z aranżacji szokujących reklam, także społecznych, ponieważ czasem trzeba użyć mocnych argumentów, aby dotrzeć do społeczeństwa.