Rolą reklamy jest przede wszystkim przekazanie odbiorcy rzetelnej informacji o produkcie lub usłudze oraz przekonanie do zakupu tejże rzeczy. Jednak w dobie XXI wieku w przeważającej części reklam to element perswazyjny stał się pierwszoplanowym celem wielu przedsiębiorstw i organizacji. Reklama stała się narzędziem, dzięki któremu można sprzedać jeszcze więcej, zarobić jeszcze więcej, nie zawsze jednocześnie przekazując faktyczne informacje o produkcie lub usłudze. Celem reklamy jest bawić, wzruszać, zapadać w pamięć. Czuwa nad tym dział marketingu każdej organizacji lub wynajęta zewnętrzna firma reklamowa. W efekcie klient kupuje coś, nie dlatego że jest mu to potrzebne, tylko temu, że spodobała mu się reklama. I cel zostaje osiągnięty, bo właśnie o to chodzi, konsumenci mają ulec barwnej, pełnej humoru, zachęcającej, wychwalającej, a tym samym jak najmniej treściwej reklamie. Nie warto sugerować się tylko reklamą danego produktu czy usługi, można także zaczerpnąć informacji z innych źródeł, co zapewni trafiony zakup.